To równanie poróżniło internautów. Rozwiązanie okazało się wcale nie tak oczywiste

Już w szkole podstawowej byliśmy uczeni rozwiązywania równań. Wpajano nam, że najważniejsza jest kolejność wykonywania działań.

Ale słyszeliśmy także, że znak dzielenia można zastąpić kreską ułamkową, prawda?

Jak się więc okazuje równania matematyczne mogą mieć różne wyniki jeśli zastosujemy różne zasady, które poznaliśmy w szkole.

Otóż zależnie od sposobu w jaki obliczymy równanie możemy otrzymać różny wynik.

Poniższe działanie jest przykładem takiego, które budzi wiele emocji wśród internautów.

Liczący otrzymują dwa różne wyniki 1 lub 9.

Dlaczego?

Ponieważ po rozwiązaniu działania w nawiasie (pierwsze w kolejności rozwiązywania działań) zgodnie z zasadą, że kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia, zapisują drugą część w postaci, która po rozwiązaniu daje inny wynik.

Matematycy twierdzą jednak, że wynik „1” jest błędny. Ponieważ zapis nawet z kreską ułamkową powinien wyglądać tak:

6 / 2 x 3 a to w dalszym ciągu daje 9.

A tobie jaki wynik wyszedł?

Scroll to Top